REIZIGERS VACCINATIES
WAAR en WANNEER ?
AMSTEL & IJ HUISARTSEN

Locatie: Buiksloterham

Distelweg 437,
1031 HD Amsterdam
tel: 020 308 1234
Kamer 11,

Elke vrijdagmiddag
13:30 - 16:30

Reisplannen, ver of dichtbij? Informeer je voor je vertrek over de nodige vaccinaties. Naargelang de bestemming en de omstandigheden waarin je reist, zijn sommige vaccinaties sterk aanbevolen en andere eventueel verplicht. Trek je de wereld in – voor plezier, studies of werk – dan ga je dus best even na of je goed gevaccineerd bent en of je eventueel extra vaccinaties nodig hebt. Zo vermijd je dat je in het buitenland ziek wordt. Want daar komen ziektes voor die hier eerder uitzonderlijk zijn. En zo breng je ook geen ziektes als souvenir mee naar huis

ADVIEZEN per LAND

Als u van plan bent om naar een risicoland te reizen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke gezondheidsrisico's en de nodige vaccinaties. U kunt deze informatie verkrijgen bij diverse bronnen, waaronder:

 • De website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR): deze website geeft informatie over de aanbevolen en verplichte vaccinaties voor verschillende landen en regio's.
 • Uw huisarts als die gespecialiseerd is in reizigersvaccinaties: deze kan u adviseren over de benodigde vaccinaties en eventuele andere voorzorgsmaatregelen voor uw reis.
 • Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: dit advies geeft informatie over de veiligheid en gezondheidssituatie in het land van bestemming en bevat ook advies over vaccinaties.

Het is belangrijk om deze informatie ruim van tevoren te verzamelen, zodat u voldoende tijd heeft om de nodige vaccinaties te halen en andere voorbereidingen te treffen voor uw reis.

Inwinnen van inlichtingen bij uw huisarts:

Win voor je vertrek advies in bij de huisarts of raadpleeg de website van het RIVM

 • Maak een afspraak met de huisarts voor een telefonisch consult om samen te bepalen welke vaccinaties u voor uw specifieke reis nodig hebt.
 • De arts besteld de vaccins
 • Informeert u wanneer die binnen zijn
 • U maakt (digitaal) een afspraak (en eventueel vervolgafspraak) voor de vaccinatie(s)
Afspraak video-consult

Wij maakte hieronder voor u ter informatie een selectie uit de meest gebruikte vaccinaties:

WANNEER NODIG ?

Als je minder dan 6 weken op reis gaat, gezond bent en geen binnenlanden, oerwouden of sloppenwijken bezoekt, is het nemen van vaccinaties meestal niet nodig. Echter, het is wel belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's in het land van bestemming en om de aanbevelingen van de gezondheidsinstanties op te volgen.

Rijksvaccinatie programma

Als je naar een land gaat waar bepaalde infectieziekten voorkomen, zoals Hepatitis A of B, of tetanus, is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts om te bespreken of het nemen van vaccinaties nodig is.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende beschermd bent tegen ziektes die in Nederland veel voorkomen, zoals mazelen, difterie, tetanus en polio. Controleer daarom of je vaccinaties up-to-date zijn en indien nodig, laat je vaccineren voordat je op reis gaat.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat sommige landen vaccinatiebewijzen vereisen voordat je het land binnenkomt. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte bent van de eisen van het land van bestemming en dat je tijdig de benodigde vaccinaties regelt.

Kortom, als je minder dan 6 weken op reis gaat, gezond bent en geen binnenlanden, oerwouden of sloppenwijken bezoekt, is het nemen van vaccinaties meestal niet nodig. Echter, het is altijd verstandig om je goed te laten informeren over de mogelijke risico's en om de aanbevelingen van de gezondheidsinstanties op te volgen.

In een aantal Europese landen, waarvoor geen standaard mazelenvaccinatie-advies geldt, zijn er op dit moment lokale uitbraken gaande.
Het gaat om de volgende landen: Bosnië en Herzegovina, Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije, Litouwen en Engeland (onder de orthodox Joodse gemeenschap in Londen).

Download de BMR Landenlijst van het RIVM hier

Risico gebieden voor De Bof (mumps)

De Bof (WHO- )

De bof wordt veroorzaakt door het besmettelijke bofvirus. Het virus kan via druppeltjes in de lucht overgedragen worden door bijvoorbeeld niezen of hoesten. Al vóór er klachten ontstaan is iemand besmettelijk voor anderen.

Kenmerkend voor de bof is een zwelling van de wang, dit komt doordat de wangspeekselklier ontstoken is. Vaak verloopt de bof zonder verschijnselen. In zeldzame gevallen kan er hersen- of hersenvliesontsteking ontstaan, met name bij jonge kinderen. Ook kan de infectie voor blijvende (eenzijdige) doofheid zorgen, ontsteking van de alvleesklier, reuma en ontsteking van de geslachtsorganen wat onvruchtbaarheid tot gevolg kan hebben. 

Risico gebieden voor Mazelen (measels)

Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht door bijvoorbeeld hoesten of niezen, of door direct contact. De ziekte begint met klachten als koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. In de mond kunnen witte vlekjes ontstaan. Na twee tot vier dagen ontstaan rode vlekjes die zich over het hele lichaam kunnen verspreiden. Het virus kan diarree veroorzaken, middenoorontsteking en in ernstige gevallen hersenontsteking, longontsteking of stuipen. 

Rodehond, ook wel rubella genoemd, wordt veroorzaakt door het rubellavirus. Ook dit virus wordt overgedragen door druppeltjes in de lucht door bijvoorbeeld hoesten of niezen.

Risico gebied voor Rode Hond (rubella)

Risico gebied Rode Hond

De ziekte begint vaak met algemene ziekteverschijnselen als verhoging of koorts, vermoeidheid en neusverkoudheid. Bij ongeveer de helft van de patiënten ontstaat er huiduitslag, vaak in het gezicht, achter de oren en in de nek. De ziekte kan hersenontsteking of gewrichtsontsteking veroorzaken. 

Wanneer zwangeren het rubellavirus oplopen kan dit een miskraam tot gevolg hebben of zeer ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby.


Omschrijving:
BMR staat voor bof mazelen en rodehond. Alle drie de ziekten worden veroorzaakt door virussen, verspreid via de lucht door bijvoorbeeld hoesten of niezen.
Er zijn steeds meer voorzichtige aanwijzingen dat het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond ervoor zorgt dat je minder ziek wordt van het coronavirus.

Vaccinate:
BMR vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen krijgen de vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Volwassenen volstaan met een eenmalige vaccinatie.

Schema: Eenmalig voor volwassenen

Beschermingsduur: Levenslang

Informatie RIVM

Risico gebied voor Buiktyfus (typhoid)

De buiktyfus vaccinatie is in geen enkel land verplicht, en wordt vooral aanbevolen als men langere tijd in een risicogebied verblijft. Buiktyfus komt met name voor in India en Indonesië. Ook in Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika komt de ziekte voor maar het risico is daar kleiner.

Buiktyfus is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie in besmet voedsel of water. Het risico is zeer laag voor reizigers die toegang hebben tot veilige voeding en drank.

 • Hoge koorts
 • Zwakte
 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Constipatie
 • Diarree
 • Huiduitslag

Symptomen van buiktyfus ontstaan één tot twee weken na de besmetting:

Sommige patiënten hebben ook:

Zonder behandeling kan de ziekte fataal verlopen. Na het doormaken van buiktyfus is er geen immuniteit

Er zijn verschillende soorten vaccins tegen buiktyfus beschikbaar. Beide vaccins bieden ongeveer 60 tot 70% bescherming vanaf 14 dagen tot 3 jaar na de toediening.

DTP is de afkorting van Difterie, Tetanus en Polio, ziekten die we in Nederland gelukkig niet vaak meer zien. In het buitenland is het risico groter om ze op te lopen.

Zowel DTP als DKRP vaccinatie is onderdeel van het (RPV) rijksvaccinatieprogramma

Overweegt u een hervaccinatie informeert u zich dan hier

Difterie

Een bacterie in de keel veroorzaakt difterie. De gifstoffen die de bacterie aanmaakt laten de keel ernstig opzwellen waardoor ademhalen moeilijk gaat. Als ze zich door het lichaam verspreiden, kunnen ze het hart aantasten. Ook de huid kan door difterie beschadigd raken. Mensen die de bacterie bij zich dragen, kunnen de ziekte verspreiden. Vaccinatie geeft een goede bescherming.

Tetanus

De bacteriën die tetanus veroorzaakt komt over de hele wereld voor. Ze produceren gifstoffen die ernstige spierkrampen veroorzaken. Als de ademhalingsspieren aangetast raken, stikt de patiënt. De tetanusbacterie zit in straatvuil, aarde of mest en dringt via een wondje in de huid het lichaam binnen. Vaccinatie geeft een goede bescherming.
Pas op na een honden- of katten beet !!.

Bent u nog niet eerder ingeënt, dan heeft u drie inentingen nodig: de eerste 2 met een maand ertussen, de laatste 6 maanden na de tweede inenting.
De bescherming tegen tetanus duurt minstens 10 jaar. Als u elke 10 jaar opnieuw 1 inenting krijgt, blijft u steeds beschermd tegen tetanus.

Polio

Risicogebied Kinderverlamming

Poliomyelitis heet in de volksmond kinderverlamming. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat verlammingen in de spieren teweeg brengt. Besmetting gebeurt via water of voedsel dat met ontlasting is vervuild. In landen met een gebrekkige drinkwatervoorziening en onhygiënische omstandigheden is dat een reëel risico. Het virus kan buiten het lichaam goed overleven. Bescherming via vaccinatie is dus aan te raden.
In een aantal landen, vooral in Azië, is momenteel een epidemie van polio, waardoor een vaccinatie in sommige gevallen verplicht is.

Vaccinatie tegen polio is in het RVP opgenomen


Vaccinaties en Schema:
U kunt de DTP-vaccinatie het beste minimaal twee weken voor de dag van vertrek laten toedienen. Dan heeft u bij aankomst op uw reisbestemming voldoende bescherming opgebouwd tegen Difterie, Tetanus en Polio.

Geldigheidsduur: Voor de reis kun je er doorgaans nog wel twee halen met een tussen tijd van twee tot vier weken. De laatste haal je bij een volgende reis. DTP vaccinatie is tien jaar geldig.

Bijsluiter van de Apotheek:

DTP staat voor Difterie, Tetanus en Polio.
Een DTP vaccinatie wordt in de regel genomen om medewerkers te beschermen tegen Tetanus. (zie bovenstaande Tab)
Bij beroepen met een risico op verontreinigde verwondingen is er risico op tetanus.

Een DTP vaccinatie bestaat uit 1 vaccinatie waarna u 10 jaar beschermd bent.
U moet dan wel tijdens uw kindertijd een Rijksvaccinatieprogramma hebben doorlopen.
Personen geboren na 1950 hebben dit programma vrijwel altijd doorlopen. Volwassenen geboren vóór 1950 werden in het algemeen nog nooit gevaccineerd en moeten een basis-vaccinatie krijgen. Deze vaccinatie omvat 3 dosissen, op 0, 1 en 6 maanden.
Sinds 1996 geldt in ons land de aanbeveling om alle volwassenen om de 10 jaar in te enten tegen difterie, tetanus en polio.

Kinkhoest risico gebied

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze infectie is zeer besmettelijk en kan worden overgedragen door hoesten en niezen, maar kan ook door iemand zonder klachten worden overgedragen. Doordat in de jeugd gevaccineerde adolescenten en volwassenen gewoon weer kinkhoest kunnen krijgen, kunnen zij een besmettingsbron vormen voor baby's die (nog) niet of niet volledig gevaccineerd zijn tegen kinkhoest. Vaccinatie tegen Kinkhoest wordt daarom met name aanbevolen aan professionals in de zorg, personeel van crèches en kinderdagverblijven jonge ouders en oppas opa's en oma's.
Hiervoor bestaat een gecombineerd DKTP-vaccin.

Gele koorts
Gele koorts is een ernstige virusziekte die door muggen wordt overgedragen. Mensen die gele koorts hebben krijgen koorts, geelzucht en bloedingen. Veertig procent van de mensen die de ziekte krijgt, overlijdt eraan.

Vaccinatie tegen gele koorts wordt enkel gegeven in een erkend vaccinatiecentrum.

Amstel en IJ Huisartsen bv is door de LMR toegelaten om tegen Gele Koorts te vaccineren.

Informatie Apotheek

Hepatitis betekent ontsteking van de lever.
Het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks. Hepar betekent lever en itis betekent ontsteking.
Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het gaat hierbij om een ander virus dan bij hepatitis B, C, D en E. Al deze vormen worden veroorzaakt door een virus. Daarom spreken we over virale hepatitis.
Hepatitis A is de minst ernstige vorm van hepatitis. Deze vorm komt vooral bij kinderen voor, maar ook volwassenen kunnen de ziekte krijgen.

HEPATITUS-A (WHO-2019)

In Nederland kan de ziekte voorkomen bij schoolkinderen en bij mensen die op reis zijn geweest in een land waar hepatitis A veel voorkomt, zoals Azië, Afrika, Zuid-Amerika. Besmetting vindt vooral plaats via verontreinigd voedsel en drinkwater.

Vaccins ter voorkoming van Hepatitis A:

 • Avaxim 
 • Havrix 1440
 • Havrix Junior
 • Vaqta Adult
 • Vaqta Junior

Combinatievaccin hepatits A/B

LET OP: Als je een combinatievaccin tegen hepatitis A en B wilt, dan heb je twee prikken vóór de reis nodig met een maand er tussen. Maak hiervoor op tijd een afspraak. Het schema hiervoor is: maand 0,1,6. Voor kinderen t/m 15 jaar is er ook een combinatievaccin. Zij hebben 1 prik voor de reis nodig en na 6 maanden de tweede. 

Farmacotherapeutisch kompas

Risico gebied voor Hepatitis B

Hepatitis B komt wereldwijd voor. Ook in Nederland komt de ziekte voor. Besmetting vindt vooral plaats via bloed-bloedcontact, seksueel contact en van moeder op kind tijdens de geboorte.
Als je eenmaal hepatitis B hebt gehad en bent genezen, dan ben je er de rest van jouw leven immuun voor. Je krijgt het dan niet opnieuw. Er bestaat een vaccin tegen hepatitis B.

Hepatitis B kan acuut zijn of chronisch worden. Acuut houdt in dat de ontsteking kortdurend is en chronisch wil zeggen van lange duur.

Er bestaan twee vormen van chronische hepatitis B.

Actieve vorm

 • Kan een lichte tot ernstige leverontsteking veroorzaken
 • Kan leiden tot leverfibrose en levercirrose. Bij leverfibrose ontstaat er littekenweefsel in de lever. Hierdoor raken de levercellen beschadigd. Na verloop van tijd is er zoveel littekenweefsel gevormd dat levercellen afsterven. Hierdoor kan de lever niet goed meer functioneren. We spreken dan van levercirrose. Levercirrose verhoogt de kans op het ontstaan van leverkanker (HCC)
 • Door behandeling met medicijnen neemt de kans op blijvende beschadiging aan de lever af

Inactieve vorm

 • Het virus is aanwezig meestal zonder klachten te veroorzaken, maar er kunnen ook perioden zijn dat het virus actief is. Er kunnen dan klachten optreden die bij een acute hepatitis voorkomen
 • Meestal zijn er op lange termijn weinig gevolgen
 • Belangrijk is dat jouw arts regelmatig jouw bloed onderzoekt om de activiteit van het virus vast te stellen

Vaccins ter voorkoming van Hepatitis B:

Combinatievaccin hepatitis A/B

LET OP: Als je een combinatievaccin tegen hepatitis A en B wilt, dan heb je twee prikken vóór de reis nodig met een maand er tussen. Maak hiervoor op tijd een afspraak.
Het schema voor volwassenen is: maand 0,1,6.
Voor kinderen t/m 15 jaar is er ook een combinatievaccin. Zij hebben 1 prik voor de reis nodig en na 6 maanden de tweede. 

Een titerbepaling is een bloedonderzoek waarbij wordt gekeken of uw lichaam voldoende antistoffen tegen hepatitis B heeft aangemaakt. Het bloedonderzoek wordt uitgevoerd door ons Huisartsenlaboratorium.

Met deze tests kan ook worden nagegaan of de vaccinatie succesvol is. Sommige mensen hebben deze tests (titerbepaling) nodig voor hun werkgever of simpelweg voor zichzelf.

Heb je je laten vaccineren? Laat je immuun waarden testen. Voor de screening naar de immuniteit tegen bv waterpokken, Hepatitis A of B en Covid 19 antistoffen tests.

Risico gebieden voor Japanse Encefalitis

Deze ziekte kun je oplopen door een steek van een besmette mug. De ziekte is een virus dat vooral voorkomt in grote delen van Azië, met name op het platteland.
5 tot 15 dagen na de besmetting kun je ziek worden. Meestal verloopt de ziekte echter zonder symptomen. Soms krijgt men klachten die lijken op griep (koorts, spierpijn, hoofdpijn). In sommige gevallen krijgt men ernstige complicaties (hersenontsteking).
Deze ziekte kun je voorkomen door goede bescherming tegen insectenbeten. Daarnaast kun je kiezen voor een vaccinatie tegen Japanse Encefalitis. 

Schema: 2 vaccinaties op dag 0 en 28. 
Soms is een derde vaccinatie nodig na 1 tot 2 jaar.

Beschermingsduur: 2 jaar

Vaccins: Ixiaro

Bijsluiter: EMA Farmacotherapeutisch Kompas

Risico gebied voor Meningokokken

Meningitis

Meningokokken meningitis (nekkramp, hersenvliesontsteking) wordt veroorzaakt door een bacterie (meningokok) die door hoesten van mens op mens wordt overgedragen.
Meningitis komt overal ter wereld voor. In delen van West-, Centraal- en Oost-Afrika komt meningitis tijdens het droge seizoen in epidemieën voor. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door type A en in toenemende mate ook door type W135. Ook in andere delen van de wereld komen af en toe epidemieën voor. Heeft u langere tijd intensief contact met de lokale bevolking in deze gebieden, dan loopt u een verhoogd risico. Meningitis is een ontsteking van de hersenvliezen. Het begint met griepachtige verschijnselen met hoge koorts, spierpijn, braken, hoofdpijn en nekstijfheid (pijn in de nek bij buigen van het hoofd). De ziekte kan zeer ernstig verlopen en soms de dood tot gevolg hebben.

Vaccinaties
Er zijn een vaccins tegen Meningitis

 • MenQuadfi
 • Menveo
 • Nimenrix 

Risicogebieden voor Rabiës (lethal)

Rabiës (WHO-2019)

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een ernstige infectie van de hersenen of het zenuwstelsel. Deze infectie kan ontstaan door het rabiësvirus, wat wordt overgedragen via contact met besmette dieren. In Nederland komen rabiësinfecties in principe niet voor; de ziekte wordt vrijwel altijd in het buitenland opgelopen.

Het virus dat hondsdolheid veroorzaakt kan bij veel zoogdieren voorkomen. In het buitenland kun je daarom het best bij (wilde) dieren uit de buurt blijven.

Vaccinaties en Schema:
In Nederland wordt voor vaccinatie een schema in 3 doses gehanteerd. Als je deze serie van drie vaccinaties hebt gehad, heb je een langdurige  basis-bescherming.
Wanneer voor de reis vaccinatie heeft plaatsgevonden, zal bij de blootstelling aan een besmet dier alsnog vaccinatie van 2 doses plaats moeten vinden. In sommige gevallen wordt, ook wanneer je de basis serie hebt gehad, voor de reis een tweejaarlijkse revaccinatie aanbevolen. Of je gevaccineerd moet worden en zo ja hoe vaak, hangt af van de bestemming, de verblijfsomstandigheden, je leeftijd en gezondheidstoestand.

Vaccins:

Richtlijn RIVM

Risicogebied voor Tekenencefalitis

Tekenencefalitis (CDC-2021)

Tekenencefalitis is één van de ziekten die door een tekenbeet kan overgedragen worden op de mens. Ze kan een ontsteking van hersenen (encefalitis) of hersenvlies (meningitis) veroorzaken. Deze ziekte komt minder vaak voor dan Lymeziekte.

Binnen Europa kunnen via teken 4 ziekten op de mens worden overgebracht:
 • de ziekte van Lyme
 • Tick Borne Encephalitis (ook wel bekend als TBE) of TBD (Tick Born Disease) of Früh Sommer Meningo Encephalitis (FSME)
 • Ehrlichiose
 • Daarnaast kan in Zuid Europa de tekensoort Rhipicephalus Sanguineus de ziekte Fièvre boutonneuse overbrengen.

Deze stiekeme microbe kan je besmetten als je wordt gebeten door een teek, waardoor een rode, 'roos'-vormige uitslag en griepachtige symptomen ontstaan die soms kunnen uitgroeien tot een langdurige aandoening.

"Tick-Borne Encephalitis" (TBE) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het tekenencefalitisvirus (TBE-virus). Het virus behoort tot de familie Flaviviridae en wordt overgedragen door teken, met name de Ixodes-teek, die ook betrokken is bij de overdracht van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Ixodes ricinus

TBE komt voornamelijk voor in bepaalde delen van Europa en Azië, met concentraties in bosrijke gebieden. Mensen kunnen besmet raken wanneer ze worden gebeten door een besmette teek.

De ziekte kan variëren van milde tot ernstige symptomen. Niet iedereen die besmet raakt met het TBE-virus ontwikkelt symptomen, maar als ze zich voordoen, kunnen ze onder meer koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid omvatten. In ernstigere gevallen kan TBE leiden tot ontsteking van de hersenen (encefalitis), wat kan resulteren in neurologische symptomen zoals verwardheid, evenwichtsproblemen en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend kan zijn.

Het TBE-virus kan niet van mens op mens worden overgedragen. Preventieve maatregelen omvatten het vermijden van tekenbeten door beschermende kleding te dragen, insectenwerende middelen te gebruiken en teken goed te verwijderen. Vaccinatie is ook beschikbaar voor diegenen die in of reizen naar gebieden waar TBE voorkomt.

Ehrlichiose is een door teken overgedragen ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Ehrlichia. Er zijn verschillende soorten Ehrlichia-bacteriën die ehrlichiose kunnen veroorzaken, maar twee veel voorkomende soorten zijn Ehrlichia chaffeensis en Ehrlichia ewingii.

Ehrlichia chaffeensis

Deze bacteriën worden overgebracht op mensen en dieren via de beet van geïnfecteerde teken, meestal teken van het geslacht Amblyomma en Dermacentor.

Ehrlichia ewingii

De teken nemen de bacteriën op wanneer ze zich voeden op geïnfecteerde dieren, zoals herten of knaagdieren. Mensen kunnen geïnfecteerd raken wanneer ze worden gebeten door een geïnfecteerde teek.

Symptomen van ehrlichiose kunnen variëren, maar ze omvatten vaak koorts, hoofdpijn, spierpijn en soms maag- en darmklachten. In ernstige gevallen kan ehrlichiose leiden tot complicaties zoals ademhalingsproblemen, bloedingen en orgaanfalen.

Ehrlichiose komt met name voor in bepaalde regio's van de Verenigde Staten, maar het kan ook elders ter wereld voorkomen. Preventieve maatregelen omvatten het vermijden van tekenbeten, zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruik van insectenwerende middelen. Als er symptomen optreden na een tekenbeet, is het belangrijk om medische hulp te zoeken voor een juiste diagnose en behandeling.

Fièvre boutonneuse, ook bekend als Middellandse Zeevlektyfus, is een door teken overgedragen ziekte veroorzaakt door de bacterie Rickettsia conorii. Het is een vorm van vlektyfus, een groep ziekten die wordt gekenmerkt door koorts en huiduitslag. Fièvre boutonneuse is met name endemisch in delen van het Middellandse Zeegebied, waaronder Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

De ziekte wordt overgedragen door teken van de soort Rhipicephalus sanguineus, ook wel bekend als de bruine hondenteek. Mensen worden besmet wanneer ze worden gebeten door een geïnfecteerde teek.

Symptomen van fièvre boutonneuse kunnen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn en een karakteristieke huiduitslag die begint als een kleine rode vlek en zich ontwikkelt tot een zweerachtige formatie, die bekend staat als een eschar. De ziekte kan ernstige complicaties veroorzaken als ze niet tijdig wordt behandeld.

De preventie van fièvre boutonneuse omvat het vermijden van tekenbeten, zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruik van insectenwerende middelen. Bij vermoeden van besmetting is het belangrijk om medische hulp te zoeken voor een juiste diagnose en behandeling met antibiotica.

Vaccinatie wordt beschouwd als het meest efficiënte middel om TBE in endemische omgevingen te voorkomen. 

Vaccins:

Gebied waar muggen met virussen voorkomen

Muggenziekten (CDC-2020)

Chikungunya is een door muggen overgedragen virusziekte die koorts en hevige gewrichtspijn veroorzaakt. Het wordt verspreid door de beet van geïnfecteerde Aedes-muggen, voornamelijk Aedes aegypti en Aedes albopictus.

Mensen kunnen Chikungunya oplopen als ze gebeten worden door een mug die besmet is met het Chikungunya-virus. Wanneer een mug een persoon steekt om bloed te zuigen, kan het virus van de mug naar de persoon worden overgedragen.

Het is belangrijk om maatregelen te nemen om muggenbeten te voorkomen, zoals het gebruik van muggenspray, het dragen van beschermende kleding en het verblijven in gebieden met gecontroleerde muggenpopulaties of met beschermende maatregelen, vooral in gebieden waar Chikungunya voorkomt.

Op dit moment (2022) is er nog geen specifiek goedgekeurd vaccin beschikbaar voor Chikungunya. Er zijn echter verschillende onderzoeken en klinische proeven gaande om een vaccin te ontwikkelen dat bescherming biedt tegen het Chikungunya-virus.

Dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, is een door muggen overgedragen virale ziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Het wordt verspreid door de beet van geïnfecteerde Aedes-muggen, met name Aedes aegypti en Aedes albopictus.

SYMPTOMEN
Symptomen van dengue kunnen variëren van milde griepachtige symptomen tot ernstige complicaties, waaronder hoge koorts, ernstige hoofdpijn, pijn achter de ogen, spier- en gewrichtspijn en uitslag. In ernstige gevallen kan dengue leiden tot levensbedreigende complicaties zoals bloedingen en orgaanfalen, bekend als ernstige dengue of dengue hemorragische koorts.

Er is geen specifieke behandeling voor dengue. Het beheer van de symptomen omvat rust, voldoende vochtinname om uitdroging te voorkomen en het vermijden van pijnstillers die bloedingen kunnen verergeren, zoals aspirine.

PREVENTIE
Preventie van dengue omvat voornamelijk het vermijden van muggenbeten. Dit kan worden bereikt door het gebruik van muggenwerende middelen, het dragen van beschermende kleding, het slapen onder muskietennetten en het vermijden van plaatsen waar muggen zich vaak ophouden, vooral tijdens piekuren zoals bij zonsopgang en zonsondergang. Het beheersen van muggenpopulaties en het voorkomen van broedplaatsen voor muggen is ook essentieel in gebieden waar dengue voorkomt.

Malaria is een ernstige en potentieel levensbedreigende infectieziekte veroorzaakt door parasieten van het geslacht Plasmodium. Het wordt overgedragen door de beet van geïnfecteerde vrouwelijke Anopheles-muggen.

De symptomen van malaria kunnen variëren, maar typische symptomen zijn koorts, koude rillingen, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn en soms braken. Ernstige gevallen van malaria kunnen leiden tot ernstige complicaties, waaronder bloedarmoede, orgaanfalen, coma en zelfs overlijden.

Er zijn verschillende soorten Plasmodium-parasieten die malaria bij mensen veroorzaken, waaronder:

 1. Plasmodium falciparum: Deze vorm van malaria is verantwoordelijk voor de meeste ernstige gevallen en kan snel tot levensbedreigende complicaties leiden.
 2. Plasmodium vivax: Dit type kan langdurige perioden van slapende parasieten in de lever veroorzaken, wat recidiverende malaria-aanvallen kan veroorzaken.
 3. Plasmodium ovale: Dit kan vergelijkbaar zijn met P. vivax, met perioden van slapende parasieten.
 4. Plasmodium malariae: Deze soort kan langdurige, maar minder ernstige infecties veroorzaken.

Het voorkomen van malaria omvat maatregelen zoals het vermijden van muggenbeten door het gebruik van insectenwerende middelen, slapen onder muskietennetten, het dragen van beschermende kleding en het vermijden van gebieden met een hoog risico op malaria.

De behandeling van malaria omvat medicijnen die gericht zijn op het doden van de parasieten in het lichaam. Het type medicatie en de duur van de behandeling kunnen variëren, afhankelijk van het type malaria en de ernst van de infectie. Het is belangrijk om tijdig medische hulp te zoeken als er symptomen van malaria optreden, vooral na een verblijf in een malariagebied.
Preventieve medicatie kan ook worden aanbevolen voor reizigers die naar malariagebieden gaan

West-Nijlvirus (WNV) is een door muggen overgedragen virus dat voornamelijk vogels infecteert, maar het kan ook mensen, paarden en andere zoogdieren besmetten. Mensen kunnen besmet raken door de beet van geïnfecteerde muggen, meestal van het geslacht Culex.

De meeste mensen die geïnfecteerd zijn met het West-Nijlvirus vertonen geen symptomen. Als symptomen optreden, kunnen ze variëren van milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid tot ernstigere aandoeningen zoals hersenontsteking (encefalitis) of hersenvliesontsteking (meningitis). Ernstige gevallen kunnen leiden tot neurologische complicaties en zelfs de dood.

Er is geen specifieke behandeling voor West-Nijlvirusinfectie. De behandeling is voornamelijk gericht op het verlichten van symptomen, zoals het gebruik van pijnstillers en koortswerende medicijnen, voldoende rust en vochtinname.

Het voorkomen van West-Nijlkoorts omvat maatregelen om muggenbeten te voorkomen:

 1. Gebruik insectenwerende middelen die DEET bevatten op blootgestelde huid.
 2. Draag beschermende kleding, zoals lange mouwen en lange broeken, vooral bij verblijf buiten tijdens piekuren van muggenactiviteit.
 3. Gebruik muskietennetten boven bedden of slaapplaatsen.
 4. Zorg ervoor dat er geen stilstaand water rond uw huis is, aangezien muggen zich daarin kunnen voortplanten.

Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, vooral in gebieden waar het West-Nijlvirus voorkomt, vooral tijdens de warmere maanden wanneer de muggenactiviteit toeneemt. Als er symptomen optreden na mogelijke blootstelling aan het virus, is het raadzaam om medische hulp te zoeken.

Zikakoorts wordt veroorzaakt door het zikavirus, dat hoofdzakelijk wordt overgedragen door geïnfecteerde Aedes-muggen, vooral Aedes aegypti en Aedes albopictus.
Het virus kan ook worden overgedragen via seksueel contact, bloedtransfusies en van moeder op kind tijdens de zwangerschap.

Waar komt het voor
Zikakoorts komt voornamelijk voor in tropische en subtropische gebieden waar bepaalde soorten muggen die het zikavirus kunnen dragen, aanwezig zijn. Enkele van de gebieden waar zikakoorts in het verleden is gemeld, omvatten:

Midden- en Zuid-Amerika: Landen zoals Brazilië, Colombia, Venezuela, Mexico, Nicaragua, El Salvador, Panama, en vele anderen in Midden- en Zuid-Amerika hebben melding gemaakt van uitbraken van zikakoorts.

Caribisch gebied: Eilanden zoals Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Barbados, en andere Caribische eilanden evenals die welke horen bij de Nederlandse Antillen, zijn ook getroffen door zikakoorts.

Azië: Sommige delen van Azië, waaronder Thailand, Vietnam, de Filippijnen, Maleisië en India, hebben in het verleden ook gevallen van zikavirusinfectie gemeld.

Symptomen
Symptomen van zikakoorts zijn meestal mild en kunnen koorts, huiduitslag, gewrichtspijn, conjunctivitis (rode ogen), spierpijn en hoofdpijn omvatten. In veel gevallen vertonen geïnfecteerde personen geen symptomen of vertonen ze slechts milde klachten die vanzelf verdwijnen binnen enkele dagen tot een week.

Er is echter bijzondere aandacht voor zwangere vrouwen die besmet raken met het zikavirus vanwege de mogelijke ernstige complicaties voor de foetus. Het zikavirus kan leiden tot ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby, waaronder microcefalie (een abnormaal kleine schedel en hersenen) en andere neurologische aandoeningen. In deze context kan de impact van zikakoorts bij zwangere vrouwen ernstiger zijn dan bij anderen.

Behandeling:

Er is geen specifieke behandeling voor zikakoorts. De behandeling is voornamelijk gericht op het verlichten van symptomen, zoals rust, voldoende vochtinname en het gebruik van pijnstillers om koorts en pijn te verminderen. Het wordt aanbevolen om medisch advies in te winnen als er vermoedens zijn van een zikavirusinfectie, vooral als de persoon zwanger is of als er ernstige symptomen zijn.

Preventie:

Preventieve maatregelen om zikakoorts te voorkomen zijn onder andere:

 1. Muggenbeten voorkomen: Gebruik insectenwerende middelen met DEET, draag beschermende kleding (lange mouwen en broeken), en verblijf in accommodaties met muskietennetten of airconditioning.
 2. Veilige seksuele praktijken: Aangezien het zikavirus ook seksueel overdraagbaar is, moeten zwangere vrouwen of vrouwen die zwangerschap plannen, condooms gebruiken als ze seks hebben met iemand die mogelijk besmet is geweest met het zikavirus.
 3. Bloedtransfusies en orgaandonaties: Zorgvuldige screening van bloeddonoren en orgaandonoren om de overdracht van het virus via transfusies of transplantaties te voorkomen.

Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om reizen naar gebieden waar het zikavirus actief is te vermijden. Als reizen onvermijdelijk is, moeten zwangere vrouwen strikte maatregelen nemen om muggenbeten te voorkomen.


MAAK HIER EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK

VACCINATIES aan HUIS

We horen regelmatig om ons heen dat het halen van vaccinaties er nog wel eens bij in schiet. De reis is geboekt, verzekeringen worden afgesloten en de zonnebrandcrème wordt gekocht. Het regelen van uw reisvaccinaties is echter een onmisbaar onderdeel van de voorbereiding. U wilt toch ook gezond terugkeren?

Informeer over de mogelijkheden ...

HOME 🏠